Att bli äldre i gammalkatolska kyrkan

Till skillnad från det vanliga samhället, där den som är äldre ses som en belastning, har den katolska kyrkan stor respekt för äldre människor. Deras kunskap och visdom värdesätts högt, och många äldre känner sig välkomna och viktiga i kyrkan. Äldre har ofta också mer tid, och kyrkan är beroende av frivilliga krafter för att genomföra sin verksamhet. Under gudstjänsten står de äldre för stabilitet och kunnande om ritualer och rutiner, och kan ofta guida nya medlemmar i korrekt beteende. De bidrar med sin närvaro, men kan också rycka in i kyrkans butik och med hembakta bullar och bröd. De äldre är också stommen i kyrkans sociala verksamhet, med besök hos andra äldre, sagoberättande för barn och liknande. Även om det finns möjligheter till förströelse via internet, som massa freespins erbjudanden hos nat.casino, så kan man ibland vilja vända sig till en mer fysiskt närvarande gemenskap.

För den som är äldre är katolska kyrkan en välkommen gemenskap, som sträcker sig långt upp i åren. Den som är sjuklig och sängliggande uppskattar besök, men också att kunna vända sig till en högre makt med bön om bättring eller bot. För den som känner att slutet närmar sig är både kyrkans förböner och hoppet om paradiset en välkommen tanke att fästa sig vid för att de sista dagarna ska bli uthärdliga.

Det som kallas för den gammalkatolska kyrkan i Sverige är den svenska grenen av den gammalkatolska kyrkan i Sverige, det är Sveriges minsta kyrka och grundades 1972. De gammalkatolska kyrkorna står utanför påvens gemenskap och är självbetecknade religiösa samfund. De flesta är inte ens medlemmar av Utrechtunionen, vilket den svenska gammalkatolska kyrkan är. I kyrkan avkrävs inte prästerna celibat, och kyrkan har också en mer liberal hållning i moralfrågor och vad gäller prästvigning av kvinnor än vad den stora katolska kyrkan har. För den som är äldre, kyrklig men har en liberal syn är den gammalkatolska kyrkan ett fint alternativ.