Katolska kyrkan

img_0568Den romersk-katolska kyrkan är den äldsta av alla kristna samfund. Det är även det största, med ett medlemsantal på över en miljard. Överhuvud är biskopen i Rom, påve Franciskus, men då det finns en uppdelning i religionen mellan romersk-katolska och ortodoxa kyrkan, så finns det de som inte accepterar påven som kyrkans ledare, utan de leds istället av biskopar.

Den katolska tron är nära förbunden med Bibelns text och troende katoliker lyssnar till dess ord som Guds egna förmaningar. De bekänner, genom att leva i enlighet med dem, sin tro. Katekesen från 1995 är också en central del inom katolicismen. I över 2 800 paragrafer så ger den råd och hänvisningar till hur människan kan närma sig Gud.

Centralt i den kristna tron, oavsett protestanter eller katoliker, är treenigheten. Denna nämns inte i Bibeln, men innebär att Gud är Fadern, Sonen och den heliga Anden.

I Sverige finns det 44 katolska församlingar, från Ystad i söder till Luleå i norr, med cirka 113 000 medlemmar. Dock så är antalet troende katoliker i landet större än nämnda siffra, enligt Katolska Kyrkan runt 150 000. Stockholms katolska stift, vilket bildades år 1953, är hela landets stift, men den katolska kyrkans historia i Sverige tog sin början många århundraden tidigare.

För den som vill bli katolik, och inte är döpt, så blir man det genom dopet. Är man redan döpt, och tillhör ett annat kristet samfund, så konverterar man till katolska kyrkan. Man får utbildning i den katolska tron och man har personliga samtal med en präst, diakon eller annan katolik innan man tas upp i kyrkans gemenskap. Man får en fadder, vilken hjälper en att växa in i det katolska livet. Denne sitter sedan med under mässan ett par gånger för att förklara, men även presentera en för de andra i församlingen så att man växer in i gemenskapen. Faddern är också med vid dopet eller då man konverterar. Man går även till bikt. Oavsett man döps eller konverterar så konfirmeras man; konfirmationen är ett sakrament, vilket oftast förmedlas av biskopen.

Läs mer på Katolska Kyrkans hemsida (http://www.katolskakyrkan.se/).