Katolska kyrkans bikt

biktDen katolska kyrkans bikt kallas även för försoningens sakrament, eller botens sakrament. Huvudsyftet med en bikt är att den troende katoliken bekänner sina synder och får avlösning av prästen som kan förlåta synder. En präst inom katolska kyrkan representerar själva tron och har fått det ärofyllda uppdraget av Gud att förlåta troendes synder. Enligt traditionen bör alla katoliker bikta sig åtminstone en gång varje år, men möjlighet till botens sakrament ges vid alla mässor.

Om en katolik har begått en allvarlig synd, varit medveten om dess allvarliga karaktär och ändå gjort det av egen vilja, skall denne genast bikta sig. Enbart en katolsk präst kan i form av Kristi ställföreträdare höra dennes bikt och ge syndernas förlåtelse. Inför Gud skall man erkänna även sådana synder man inte känner till, såsom man gör i bönen Fader Vår. Men inför prästen i bikten bekänns enbart de synder man är medveten om. I samband med bikten har prästen möjlighet att ge personliga råd för att den biktande skall känna hopp i sin livssituation. Prästen har absolut tystnadsplikt och blir avstängd om han berättar sådant som sagts under bikten. För att nämna exempel kan man i bikten bekänna att man spelar på online casino, att ens bästa casino blivit ett beroende och att man varit vårdslös ekonomiskt till följd av detta.

Själva bikten börjar med ett inledande samtal, varpå prästen ber en bön och läser löftesord ur Bibeln. Därefter bekänner den biktande sina synder och medger sina fel utan omsvep. Då syndabekännelsen är klar meddelar prästen om förlåtelsen och avslutar bikten med att välsigna den biktande. Många känner sig osäkra på vad man skall bikta om, men kortfattat kan man se till de tio budorden och pröva sitt liv i förhållande till dem. Har man exempelvis varit otrogen, förvållat någon smärta eller stulit något skall man genast söka sig till försoningens sakrament.