Katolska kyrkans helgon

catholic-saintsInom katolska kyrkan är helgon sådana personer som levt sitt liv med såväl moralisk godhet som stor kärlek. Alla sådana personer är inte officiellt helgonförklarade, men räknas ändå bland troende katoliker till helgon. Katolska kyrkan säger att alla människor från början är kallade till att bli helgon, vilket innebär att man lever som Gud tänkte man skall göra när han skapade människan. Det är dock en svår uppgift eftersom människan oftast sätter sig själv i centrum istället för Gud. Således är helgon sanna förebilder då de låtit Guds vilja och kärlek styra deras liv. I katolska kyrkan räknas helgon som hjältar och många av dem har till och med dött som martyrer för att få sona för sin tro.

Katoliker tror att helgon lever tillsammans med Gud efter att de gått bort och att de helgonförklarade personerna kan be direkt till Gud för människor på jorden. Vanligtvis har medlemmar i den katolska kyrkan en närmare relation till ett specifikt helgon och kan därför be detta helgon om hjälp på livets väg. Det i särklass främsta helgonet är naturligtvis jungfru Maria. Andra kända helgon inom katolska kyrkan är Franciskus av Assisi, Nikolaus, Lucia, Jeanne d’Arc och Laurentius. Ser man till svenska helgon är nog Heliga Birgitta och Sankt Sigfrid de kändaste.

Helgon kopplas i regel till ett särskilt område där de använder sina skyddande krafter och därtill har de även ofta en egen symbol, även kallad attribut. Camillo de Lellis exempelvis har ett krucifix som attribut och fungerar som skyddshelgon åt såväl sjukskötare som sjuka personer. Dominicus däremot är ett skyddshelgon med stjärna som attribut och vakar över astronomer och falskt anklagade personer. Slutligen tål Jeanne d’Arc att nämnas eftersom hon är ett helgon som även blivit känd utanför den katolska kyrkan. Hennes attribut utgörs av en rustning eller ett svärd och ger skydd åt martyrer, fångar och soldater världen över.