Katolska kyrkans historia

peterkeyslgDen katolska kyrkan är den ursprungliga kristna kyrkan och den grundades av Petrus, en av Jesu lärjungar. Ordet katolsk betyder allomfattande och kommer av att kyrkan står öppen för alla, oavsett bakgrund och tro.

Från början sågs kristendomen som en sekt och dess tro förbjöds med resultatet att kristna ibland blev förföljda. Detta ändrades efter att Konstantin besegrat Maxentius i slaget om det Västromerska riket och år 313 utfärdades ediktet i Milano vilket deklarerade att det Romerska riket skall tolerera såväl kristendom som andra religioner.

År 1054 bröts kyrkan i två med resultatet att den romersk-katolska kyrkan återfanns i väst och den ortodoxa i öst. Nästa brytning kom i och med reformationen under 1500-talet vilken ledde till att flera länder bröt med påven och anslöt sig till den protestantiska läran.

År 1929 fick den katolska kyrkan en självständig stat, Vatikanstaten. Dessförinnan så fanns Kyrkostaten mellan åren 752 och 1870. Statschef i Vatikanstaten är Påven som också är kyrkans överhuvud. Enligt den katolska uppfattningen så utsåg Jesus den första kristna ledaren, aposteln Petrus, varför rollen som påve är lika gammal som religionen. Påven är Jesu ställföreträdare på jorden.

Katolicismen i Sverige

Katolicismen har aldrig fått lika starkt fäste i Sverige som i andra delar av världen. Efter reformationen år 1527 blev den svenska kyrkan protestantisk och bröt med den romersk-katolska vilket resulterade i att katolska präster tvingades att lämna landet. Om de inte lämnade landet och fortsatte att praktisera sin tro blev de antingen landsförvisade eller dömda till döden. Efter det Trettioåriga kriget under första hälften av 1600-talet så gavs katoliker rätt att vistas i landet och år 1781 ledde Gustav III:s toleransedikt till att man fick börja bygga katolska kyrkor i Sverige och även praktisera sin tro. Den första romersk-katolska församlingen grundades i Stockholm år 1784 men den första kyrkan stod klar först 1837, S:ta Eugenia. 1953 godkände påven Sverige som eget stift.