Påvens roll i den katolska kyrkan

usa-pope-francis-visitDen högste ledaren inom katolska kyrkan är biskopen av Rom, även kallad påven. På latin är hans titel “papa”, vilket översatt till svenska betyder fader. Den som utses till biskop av Rom fungerar som aposteln Petrus efterträdare, som enligt sägnen var den förste biskopen i Rom. Påven anses enligt katoliker vara Kristi ställföreträdare och katolska kyrkans överhuvud. Den som blir vald till påve fullföljer sin plikt livet ut och denne väljs ut av det heliga kardinalkollegiet. Biskopen av Rom har beslutanderätt i samtliga stora frågor, men utser sju stycken kardinaler som har ansvar för Vatikanstatens administration.

Påvens beslut och uttalanden är normgivande för flera miljoner människor världen över. Hans synpunkter spelar med andra ord en stor roll för hur katoliker lever sina liv. Många av hans åsikter väcker således stor debatt på en internationell nivå, såsom att han förhåller sig negativt till homosexuella förhållanden, skilsmässor, abort, sex före äktenskap samt preventivmedel. Dessa regler har alltid varit aktuella inom kyrkan och många håller därför med påven. Å andra sidan är det lika många som inte håller med honom, men oavsett vilket har alla katoliker djup respekt för påven.

För tillfället är Franciskus påve av katolska kyrkan. Han är den 266:e i ordningen och blev vald 13 mars 2013 efter påve Benedictus XVI. Förutom att vara Vatikanstatens regent och kyrkans överhuvu, bestämmer han bland annat om frågor gällande kyrkoegendom, själavård och liturgi. En annan viktigt uppgift som hör till påvens plikt är att resa världen över för att diskutera och träffa katoliker som bor i området. Vanliga samtalsämnen är försoning, fred och ett kärleksfullt liv. Under dessa resor önskar påven att människor från olika kulturer skall träffas för att skapa förståelse mellan varandra i fredlig anda. Den rådande påven Franciskus utmärks av ödmjukhet och inger hopp hos katolikerna, då han har en sensationell förmåga att tala till alla utifrån deras vardag.