Skillnader mellan protestanter och katoliker

6e78f3c181fb131b00344f2cf91cd1e1c929b7bfRedan från skolåldern får man lära sig om olika religioner och hur dessa fungerar, hur människorna lever och vad som är viktigt i deras vardag. Många religioner har svårt att acceptera det som en annan religion ser som en självklarhet och det är lätt hänt att människor med olika stark tro inte alltid kommer överens.

Vad är det då för skillnad mellan religionerna? I denna text kommer du få läsa mer om skillnaden mellan protestantism och katolicism, även om de i grunden kommer från en och samma religion, och vad som skiljer grenarna åt.

Egentligen är det inte alls någon större skillnad på dessa olika typer av kristendom. Katolicismen är den absolut största grenen inom kristendomen, och alltså den gren som flest människor valt att leva sitt liv efter. Från allra första början var kristendomen densamma. Den växter fram efter Jesu död. Allt eftersom tiden gick och världen förändrades började den katolska kyrkan att förändras rätt ordentligt och kyrkan och påven blev den absolut högsta grad av makt och till slut styrde kyrkan inte bara över tro och tolkningsfrågor, utan fick så pass hög grad av makt att påven och kyrkan även styrde över människor och kungar. Detta tyckte inte alla regenter om vilket så småningom fick konsekvenser under medeltiden, då protestantismen bröt sig ur och blev en egen gren.

Till skillnad från den protestantiska grenen av kristendomen är katolicismen betydligt mer konservativ. Den katolska tron baseras på mycket skilda punkter från den protestantiska, som t.ex. att påven anses inte kunna göra något fel, Marias ställning i kyrkan eller hur synen på kvinnor som arbetar som präster är.

Oavsett vilken religion eller gren man själv valt att följa, är det viktigt att respektera andra människors tro och sätt att leva. Att försöka förändra någons religiösa uppfattning ger sällan något positivt, varken mot dig själv eller personen i fråga.